HomeWet- en RegelgevingNL/SfB SysteemInstallatie DocumentenInstallatie VakkennisProductenContact
Luchtbehandeling
Algemeen
Warmte-opwekking
Afvoeren
Water
Gassen
Koude-opwekking
Warmtedistributie
Luchtbehandeling
Regling klimaat & sanitair
Sanitair
Beveiliging Werktuigbouwkundig
Elektrotechnisch
Verlichting
Communicatie
Beveiliging elektrotechnisch
Transport
Gebouwbeheer
Terrein & Openbare ruimte
Milieu & Veiligheid

Luchtbehandelingsinstallaties

Wettelijke bepaling(en)

  • Arbeidsomstandighedenbesluit
  • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)
  • Bouwbesluit 2003 

Wettelijke controle en onderhoud

  • ?
Branche organisatie(s)      

  • Uneto-VNI www.uneto-vni.nl
  • ISSO (Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties) www.isso.nl

Norm(en)


NEN 1087        
Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw

NEN 8087        Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen

NEN-EN 81-1   Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften – Deel 1: Elektrische personenliften

NEN-EN 81-2   Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften – Deel 2: Hydraulische personenliften

NEN 6062        Bepaling van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen

NEN 8062        Brandveiligheid van gebouwen. Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen

NEN 2757        Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen. Bepalingsmethoden               

 
Publicatie(s) richtlijnen

NPR 1088         Ventilatie van woningen en woongebouwen. Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen

NPR 2758         Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen. Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen voor niet met gas gestookte toestellen

 

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

  • ?