HomeWet- en RegelgevingNL/SfB SysteemInstallatie DocumentenInstallatie VakkennisProductenContact
Beveiliging Werktuigbouwkundig
Algemeen
Warmte-opwekking
Afvoeren
Water
Gassen
Koude-opwekking
Warmtedistributie
Luchtbehandeling
Regling klimaat & sanitair
Sanitair
Beveiliging Werktuigbouwkundig
Elektrotechnisch
Verlichting
Communicatie
Beveiliging elektrotechnisch
Transport
Gebouwbeheer
Terrein & Openbare ruimte
Milieu & Veiligheid

Brandslanghaspels


Wettelijke bepaling(en)

 • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

Wettelijke controle en onderhoud

 • De controle en het onderhoud van een brandslanghaspel vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.
 • Het onderhoud van een bij een brandslanghaspel behorende pompinstallatie vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats. 
Branche organisatie(s)      

Norm(en)


NEN 3011        
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

NEN-EN 671-3  Vaste brandblusinstallaties – Brandslangsystemen – deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslang installaties met platoprolbare slang(en)

 

Publicatie(s) richtlijnen

 • ?

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • ?


Handbrandblussers


Wettelijke bepaling(en)

 • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

Wettelijke controle en onderhoud

 • Ten minste eenmaal per twee jaar wordt op adequate wijze het nodige onderhoud aan een draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht, en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd.

 Banche organisatie(s)

 • ?

Norm(en)

NEN 2559     Onderhoud van draagbare blustoestellen
NEN 3011     Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

Publicatie(s) richtlijnen 
 • ?
Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • ?


Sprinklerinstallatie en Droge blusleiding

 

Wettelijke bepaling(en)

 • Bouwbesluit 2003
 • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

Wettelijke controle en onderhoud

 • De controle en het onderhoud van een bij of krachtens de wet voorgeschreven blusleiding vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.
 • Het onderhoud van een bij een blusleiding als bedoeld in het eerste lid behorende pompinstallatie vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.
 • De controle van een bij een blusleiding als bedoeld in het eerste lid behorende pompinstallatie vindt ten minste eenmaal per maand op adequate wijze plaats.
 • In aanvulling op het eerste, tweede en derde lid worden een blusleiding en een pompinstallatie bij oplevering en daarna eenmaal in de vijf jaar getest volgens NEN 1594: 2006.
 • Droge blusleidingen dienen jaarlijks te worden onderhouden en gecontroleerd.
 • Ten minste eens per vijf jaar dient uitgebreid onderhoud plaats te vinden, waarbij de droge blusleidingen hydrostatisch worden beproefd op sterkte en lekdichtheid.
Branche organisatie(s)      

Norm(en)


NEN 1594              
Droge blusleidingen in en aan gebouwen

EN 12259 part 1     Sprinklers

EN 12259 part 2     Wet alarm valve assemblies

EN 12259 part 3     Dry alarm valve assemblies

EN 12259 part 4     Water motor alarms

EN 12259 part 5     Water flow detectors

EN 12259 part 6     Pipe couplings

EN 12259 part 7     Pipe hangers

EN 12259 part 8     Pressure switches

EN 12259 part 9     Deluge alarm valve assemblies

EN 12259 part 10   Multiple controls

EN 12259 part 11   Water sprayers

EN 12259 part 12   Pumps

NEN-EN 12259-12  Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinkler- en watersproeisystemen - Deel 12 Pompen

NEN-EN 12845      Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklersystemen - Ontwerp, installatie en onderhoud

VAS                      Voorschriften voor automatische sprinklerinstallaties

 

Publicatie(s) richtlijnen

 •  ?

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Programma van eisen (PvE)
 • Basisdocument brandveiligheid (BdB)
 • Logboek
 • Periodiek inspectierapport
 • Certificaat sprinklerbeveiliging
 • Situatietekening (omvang van het object met de directe omgeving)