HomeWet- en RegelgevingNL/SfB SysteemInstallatie DocumentenInstallatie VakkennisProductenContact
Milieu & Veiligheid
Algemeen
Warmte-opwekking
Afvoeren
Water
Gassen
Koude-opwekking
Warmtedistributie
Luchtbehandeling
Regling klimaat & sanitair
Sanitair
Beveiliging Werktuigbouwkundig
Elektrotechnisch
Verlichting
Communicatie
Beveiliging elektrotechnisch
Transport
Gebouwbeheer
Terrein & Openbare ruimte
Milieu & Veiligheid

Ontruimingsplan


Wettelijke bepaling(en)

  • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

  • Arbeidsomstandighedenbesluit

 Wettelijke controle en onderhoud

  • De controle en het onderhoud van een vluchtrouteaanduiding vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.

Branche organisatie(s)      

NVVK (De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde)
www.veiligheidskunde.nl

1.      NIBHV (Nederlands instituut voor bedrijfshulpverlening) www.nibhv.nl

 

Norm(en)


NEN 1414         Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden

NEN 4000         Bedrijfshulpverlening

NEN 6088         Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden

NEN 3011         Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimten
NEN 8112         Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen

 

Publicatie(s) richtlijnen  


NTA 8112-1     Leidraad voor een ontruimingsplan – Deel 1: Kantoorgebouwen (vervallen)

NTA 8112-2     Leidraad voor een ontruimingsplan – Deel 2: Onderwijsgebouwen (vervallen)

NTA 8112-3     Leidraad voor een ontruimingsplan – Deel 3: Kinderopvanggebouwen (vervallen)

NTA 8112-4     Leidraad voor een ontruimingsplan – Deel 4: Gebouwen met een publieksfunctie (vervallen)

NTA 8112-5     Leidraad voor een ontruimingsplan – Deel 5: Gebouwen met logiesfunctie (vervallen)

NTA 8112-6     Leidraad voor een ontruimingsplan – Deel 6: Gezondheidszorggebouwen (vervallen)

NIBHV            Ontruimingsplannen en - oefeningen

  
Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

  • Ontruimingsplan
  • Ontruimingsplattegrond
  • Aanvalsplattegrond
  • Veiligheidsplattegrond