HomeWet- en RegelgevingNL/SfB SysteemInstallatie DocumentenInstallatie VakkennisProductenContact
Verlichting
Algemeen
Warmte-opwekking
Afvoeren
Water
Gassen
Koude-opwekking
Warmtedistributie
Luchtbehandeling
Regling klimaat & sanitair
Sanitair
Beveiliging Werktuigbouwkundig
Elektrotechnisch
Verlichting
Communicatie
Beveiliging elektrotechnisch
Transport
Gebouwbeheer
Terrein & Openbare ruimte
Milieu & Veiligheid

Standaard binnenverlichting

 

Wettelijke bepaling(en) 

 • Bouwbesluit
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Arbeidsomstandighedenbesluit
Wettelijke controle en onderhoud
 • ?
Branche organisatie(s)      

Norm(en)


NEN 1010             Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140             Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN-EN 12464-1   Licht en verlichting – werkplekverlichting – Deel 1: werkplekken binnen

NEN-EN 15193      Energieprestatie van gebouwen - Energie-eisen voor verlichting

 

Publicatie(s) richtlijnen

NSVV    BV-402 Toelichting op NEN-EN 12464-1 Werkplekverlichting - NSVV werkplekken binnen

NSVV    BV-403 Praktijkdocument Verlichting voor onderwijsinstellingen

NSVV    BV-404 Praktijkdocument Verlichting in kantoorgebouwen

 

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema
 • Groepenverklaring


Noodverlichting

 

Wettelijke bepaling(en)

 • Bouwbesluit
 • Arbeitsomstandighedenwet
 • Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)
 • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)

Wettelijke controle en onderhoud

 • De controle en het onderhoud van een vluchtrouteaanduiding vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.
 • De controle en het onderhoud van een noodverlichtingsinstallatie vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.

Branche organisatie(s)      

Norm(en)


NEN 1010                        Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140                        Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN-EN 1838                  Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting

NEN 6088                        Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden

NEN-EN-IEC 60598-2-22   Verlichtingsarmaturen - Deel 2-20: Bijzondere eisen - Verlichtingsgarnituren

Pr-EN 50172                    Europese ontwerpnorm voor toepassing en onderhoud noodverlichtingsystemen

NEN-EN 50172                 Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen

 

Publicatie(s) richtlijnen
 

NVFN      Ontwerpgids noodverlichting

ISSO       Cursusboek noodverlichtingsdeskundige

ISSO       Publicatie 79, inspectie en onderhoud aan noodverlichting

SBR        Praktijkrichtlijn brandveiligheid in hoge gebouwen

 

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • (Tekening) gebruiksvergunning
 • Grondschema, Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema
 • Groepenverklaring
 • Logboek Noodverlichtingsinstallatie


Sportverlichting

 

Wettelijke bepaling(en)

 • ?

Wettelijke controle en onderhoud

 • ? 
Branche organisatie(s)      

Normen

NEN 1010           Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140           Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN-EN 12193    Licht en verlichting – Sportverlichting

 

Publicatie(s) richtlijnen


NSVV         HI-103
Algemene richtlijn betreffende lichthinder. Deel 1 Algemeen en Grenswaarden voor sportverlichting

NSVV         SV-320 Verlichting voor Sportaccommodaties: Algemene grondslagen

NSVV         SV-321 Verlichting voor Sportaccommodaties: Hockey

NSVV         SV-322 Verlichting voor Sportaccommodaties: Korfbal

NSVV         SV-323 Verlichting voor Sportaccommodaties: Voetbal

NSVV         SV-324 Verlichting voor Sportaccommodaties: Binnensporten

NSVV         SV-325 Verlichting voor Sportaccommodaties: Tennis

NSVV         SV-326 Verlichting voor Sportaccommodaties: Atletiek

NSVV         SV-327 Verlichting voor Sportaccommodaties: Honk en Softbal

NSVV         SV-328 Verlichting voor Sportaccommodaties: Zwemmen

 

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Grondschema, Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema
 • Groepenverklaring


Reclame verlichting

 

Wettelijke bepaling(en)

 • ?
Wettelijke controle en onderhoud

 • ?

Branche organisatie(s)      

Norm(en)


NEN 1010    Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140    Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

 

Publicatie(s) richtlijnen


NSVV          HI-105 Algemene richtlijn betreffende lichthinder. Deel 4 reclameverlichting

 

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Grondschema, Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema
 • Groepenverklaring