HomeWet- en RegelgevingNL/SfB SysteemInstallatie DocumentenInstallatie VakkennisProductenContact
Beveiliging elektrotechnisch
Algemeen
Warmte-opwekking
Afvoeren
Water
Gassen
Koude-opwekking
Warmtedistributie
Luchtbehandeling
Regling klimaat & sanitair
Sanitair
Beveiliging Werktuigbouwkundig
Elektrotechnisch
Verlichting
Communicatie
Beveiliging elektrotechnisch
Transport
Gebouwbeheer
Terrein & Openbare ruimte
Milieu & Veiligheid

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

 

Wettelijke bepaling(en)

 • Regeling Bouwbesluit 2003
 • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

Wettelijke controle en onderhoud

Branche organisatie(s)       

Norm(en)

NEN 2535       Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen

NEN 2575       Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen

NEN 2654-1    Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties

NEN 2654-2    Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties

NEN 2654-3    Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 3: Rookbeheersingssystemen

NEN 2555       Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties

NEN 6068       Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten

 

Publicatie(s) richtlijnen


Marsh Risk management programma onderwijsinstellingen www.marsh.nl

 

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Pogramma van eisen (PvE)
 • Logboek Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie
 • Installatietekening en blokschema brandmeld- en ontruimingsinstallatie
 • (Tekening) gebruiksvergunning
 • Certificaat brandmeldinstallatie
 • Aanwijs beheerder brandmeldinstallatie      

      
                                                                                             

Inbraakinstallatie

 

Wettelijke bepaling(en)

 • Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR)
 • Regeling BORG Particuliere Alarmcentrale 2005

Wettelijke controle en onderhoud

 • ?

Branche organisatie(s)      

Norm(en)

 

NEN 5087                 Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

NEN 5096                 Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 50131          Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50133-1       Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor beveiligingstoepassingen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50133-2-1    Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor beveiligingstoepassingen - Deel 2-1: Algemene eisen voor onderdelen

NEN-EN 50133-7       Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor beveiligingstoepassingen - Deel 7: Richtlijnen voor de toepassing     

 

Publicatie(s) richtlijnen

 

Nationale beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 van mei 2007.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (Regelingen PKVW)

Marsh Risk management programma onderwijsinstellingen www.marsh.nl

 

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen 

 • Logboek inbraakinstallatie
 • Installatieschema en blokschema inbraakinstallatie
 • Beveiligingsbewijs