HomeWet- en RegelgevingNL/SfB SysteemInstallatie DocumentenInstallatie VakkennisProductenContact
Water
Algemeen
Warmte-opwekking
Afvoeren
Water
Gassen
Koude-opwekking
Warmtedistributie
Luchtbehandeling
Regling klimaat & sanitair
Sanitair
Beveiliging Werktuigbouwkundig
Elektrotechnisch
Verlichting
Communicatie
Beveiliging elektrotechnisch
Transport
Gebouwbeheer
Terrein & Openbare ruimte
Milieu & Veiligheid

Tapwater installatie

 

Wettelijke bepaling(en)

  • Waterleidingwet
  • Waterleidingbesluit
  • Bouwbesluit 2003

 Wettelijke controle, inspectie, keuring en onderhoud

  • Controle en onderhoud moeten ten minste 1 maal per jaar te worden uitgevoerd.
Branche organisatie(s) 

Norm(en)

NEN 1006      Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)

NEN 6265      Water - Detectie en telling van legionella

NEN 7100      Richtlijnen voor de aanleg van drinkwaterinstallaties met buizen van ongeplasticeerd polyvinylchloride

 

Publicatie(s) richtlijnen

NTA 8025  Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen

ISSO publicatie 55.1 Handleiding legionellapreventie in leidingwater

ISSO publicatie 55.2 Handleiding zorgplicht legionellapreventie collectieve leidingwaterinstallaties

 

Vewin Model aansluitvoorwaarden drinkwater

Vewin werkbladen (www.infodwi.nl):

1.0      Overzicht waterwerkbladen

1.1      Voorwoord, doelstelling en opzet waterwerkbladen

1.2      Termen en definities

1.4 A   Leidingwaterinstallaties in agrarische bedrijven

1.4 B   Leidingwaterinstallaties in gebouwen en inrichtingen voor behandeling van afvalwater

1.4 C   Leidingwaterinstallaties bij boor- en winlocaties voor gas en olie

1.4 D   Leidingwaterinstallaties in radionucliden-laboratoria

1.4 E   Vermijden van geluidhinder door leidingwaterinstallaties

1.4 F   Leidingwaterinstallaties in laboratoria

1.4 G  Beheer van leidingwaterinstallaties

1.4 H  Tijdelijke leidingwaterinstallaties

2.1      Berekeningsgrondslagen algemeen en overzicht

2.1 A   Volumestromen en gebruiksdrukken voor tappunten en toestellen

2.1 B   Gemiddelde waterverbruiken per etmaal voor mens, dier en plant

2.1 C   Berekening en ontwerpcriteria

2.1 D   Berekeningsmethode voor waterreservoirs

2.1 E   Berekeningsmethode voor bepalen inhoud en vermogen warmtapwatertoestel

2.1 F   Berekeningsmethode in verband met waterslag

2.1 G   Tabellen voor het bepalen van drukverliezen in buizen

2.2      Leidingmaterialen: overzicht en toepassing

2.2 A   Leidingmaterialen: koperen buizen, hulpstukken en verbindingen

2.2 B   Leidingmaterialen: buizen van PVC (ongeplasticeerd polyvinylchloride), hulpstukken en verbindingen

2.2 C   Leidingmaterialen: buizen van PE

2.2 F   Leidingmaterialen: gietijzeren buizen/modulaire, hulpstukken en verbindingen

2.2 H   Leidingmaterialen: verzinkt stalen draadpijpen, hulpstukken en verbindingen

2.3      Uitvoering persproef

2.4      Doorspoelen (spuien) en desinfecteren van leidingwaterinstallaties

2.5      Beschermingen

2.6      Aarding leidingwaterinstallaties

3.1      Aanleg van leidingwaterinstallaties: algemeen

3.2      Aanleg van leidingwaterinstallaties: indeling in groepen

3.3      Aanleg van leidingwaterinstallaties: afsluit- en aftapmogelijkheden

3.4      Aanleg van leidingwaterinstallaties: leidingen in gebouwen

3.5      Aanleg van leidingwaterinstallaties: leidingen in de grond buitenshuis

3.6      Aanleg van leidingwaterinstallaties: bevestiging van leidingen

3.7      Aanleg van leidingwaterinstallaties: verschillende waterinstallaties in één perceel

3.8      Beveiliging (gevaarlijke) toestellen  

4.1      Reservoirs voor de voeding van een drinkwaterinstallatie

4.2      Onderbrekingen en voorraadbakken niet bestemd voor drinkwater

4.3       Drukverhoginginstallaties: algemeen

4.3 A    Drukverhoginginstallaties: specifieke bepalingen en berekeningsgrondslagen voor installaties met schakelvat

4.3 B    Drukverhoginginstallaties: specifieke bepalingen en berekeningsgrondslagen voor installaties met druk(voorraad)ketel

4.3 C    Drukverhoginginstallaties specifieke bepalingen berekeningsgrondslagen voor installaties met pompen met variabele rotatiefrequentie (toerental)

4.4 A    Warmtapwaterinstallaties: leidingontwerp, wachttijden, toestellen en temperatuurregeling

4.4 B    Warmtapwaterinstallaties: beveiligingen

4.4 C    Warmtapwaterinstallaties: zonne-energiesystemen

4.5       Brandblusinstallaties: algemeen

4.5 A    Brandblusinstallaties: brandslanghaspels

4.5 B    Brandblusinstallaties: automatische sprinklerinstallaties

4.5 C    Brandblusinstallaties: terreinleidingen met brandkranen

4.5 D    Brandblusinstallaties: open sproei-installaties

4.6       Waterbehandeling

4.7       Huishoudwaterinstallaties

AV 3    Buitenwatermeterput voor tijdelijke doeleinden (bouwwateraansluiting)

 

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

  • Installatieplattegrond tekening (overzicht van de gehele leidingwaterinstallatie)
  • Overzicht toestellen
  •  Logboek, controlelijst en onderhoudinstructies
  • Risico inventarisatie / Legionella beheersplan