HomeWet- en RegelgevingNL/SfB SysteemInstallatie DocumentenInstallatie VakkennisProductenContact
Terrein & Openbare ruimte
Algemeen
Warmte-opwekking
Afvoeren
Water
Gassen
Koude-opwekking
Warmtedistributie
Luchtbehandeling
Regling klimaat & sanitair
Sanitair
Beveiliging Werktuigbouwkundig
Elektrotechnisch
Verlichting
Communicatie
Beveiliging elektrotechnisch
Transport
Gebouwbeheer
Terrein & Openbare ruimte
Milieu & Veiligheid

Buitenriolering

 

Wettelijke bepaling(en)

Wettelijke controle en onderhoud

  • ?
Branche organisatie(s)      

Norm(en)

NEN 3398             Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten

NEN 3399             Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten

NEN-EN 13508-1   Toestand van de buitenriolering - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 13508-2   Toestand van de buitenriolering - Coderingssysteem bij visuele inspectie

NEN-EN 1091        Buitenriolering onder onderdruk
NEN-EN 1610        Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen
N 131                    Rioleringsonderdelen - Betonnen bakken voor straat- en trottoirkolk (klein model)

NEN-EN 752          Buitenriolering

NEN 7035              Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN 7075              Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof en andere materialen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7076              Kolken - Definities,nominale afmetingen en functionele eisen

NEN 7068              Kolken, samengesteld uit beton en gietijzer - Eisen en beproevingsmethoden

 

Publicatie(s) richtlijnen


NPR 3218    Nederlandse Praktijkrichtlijn - Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud

 

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

  • Installatieplattegrond tekening


Openbare verlichting en Terreinverlichting

 

Wettelijke bepaling(en)

  • Aansprakelijkheid wegbeheerder Burgerlijk Wetboek (1992)
  • Elektriciteitswet 1998

Wettelijke controle en onderhoud

  • ?
Branche organisatie(s)      

Norm(en)


NEN 1010    Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140    Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

 

Publicatie(s) richtlijnen


NPR13201-1 
Openbare verlichting - Deel 1: Kwaliteitscriteria

NPR 988       Stalen lichtmasten - Aanbevelingen voor de constructie

NPR 994       Aluminium lichtmasten - Aanbevelingen voor de constructie

 

NSVV      OV-02 Aanbevelingen voor Openbare Verlichting deel 2: Meten en toetsen

NSVV      OV-04 Aanbevelingen voor Openbare Verlichting deel 4: Financiele aspecten

NSVV      OV-05 Kengetallen voor Openbare Verlichting

NSVV      OV-06 Aanbeveling Actieve markering

NSVV      OV-311 Aanbevelingen voor de verlichting van lange verkeerstunnels

NSVV      OV-32 Aanbevelingen verlichting van (korte) tunnels en onderdoorgangen; Kunstlicht voor onderdoorgangen voor snelverkeer en langzaam verkeer

NSVV      OV-33 Kalibratieset Openbare Verlichting. Een set van toetsingsgegevens

NSVV     HI-102 Algemene richtlijn betreffende lichthinder. Deel 2 Terreinverlichting

NSVV      HI-104 Algemene richtlijn betreffende lichthinder. Deel 3 Aanstraling van gebouwen en objecten buiten

Politiekeurmerk Veilig Wonen            (Regelingen PKVW)

 

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

  • Grondschema, Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema
  • Groepenverklaring