HomeWet- en RegelgevingNL/SfB SysteemInstallatie DocumentenInstallatie VakkennisProductenContact
Elektrotechnisch
Algemeen
Warmte-opwekking
Afvoeren
Water
Gassen
Koude-opwekking
Warmtedistributie
Luchtbehandeling
Regling klimaat & sanitair
Sanitair
Beveiliging Werktuigbouwkundig
Elektrotechnisch
Verlichting
Communicatie
Beveiliging elektrotechnisch
Transport
Gebouwbeheer
Terrein & Openbare ruimte
Milieu & Veiligheid

Elektrotechnische installaties

Wettelijke bepaling(en)

  • Bouwbesluit 2003
  • Regeling Bouwbesluit 2003

Wettelijke controle en onderhoud

  • Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd.
  •  Van iedere elektrische installatie zijn duidelijke, steeds bijgewerkte schema’s beschikbaar alsmede alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.

Branche organisatie(s)        

Norm(en)


NEN 1010                     Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 1041                     Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties

NEN 3134                     Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in medisch gebruikte ruimten (vervallen)

NEN 2768                     Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woonfunctie

NEN-EN 50110              Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Algemene bepalingen

NEN 3140                     Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 5152                     Europese normgeving elektrotechnische symbolen

NEN-EN-IEC 60079-14   Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties

NEN-EN-IEC 61241-14   Elektrisch materieel voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen – Deel 14: Keuze en installatie

NEN-EN-IEC 61241-17   Elektrisch materieel voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen - Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties in gevaarlijke gebieden (anders dan in mijnen) (vervallen)

NEN-EN-IEC 60204-1    Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar - Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10

 

Publicatie(s) richtlijnen


NPR 5310   Praktijkrichtlijnen bij NEN 1010

NPR 7910   Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar - Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10

NTA 8025    Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen

Stroomlijn    Vakblad Sterkin

 

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

  • Grondschema, Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema
  • Groepenverklaring
  • 1e inspectierapport
  • Periodiek inspectierapport
  • Aanwijsbeleid installatieverantwoordelijke en vakbekwaam persoon